سیاه و سفید tag:http://siyah-sefied.mihanblog.com 2017-11-20T11:09:22+01:00 mihanblog.com پست اول و آخر 2017-02-11T18:40:21+01:00 2017-02-11T18:40:21+01:00 tag:http://siyah-sefied.mihanblog.com/post/1 white layD of rohan هی گایز من یهو تصمیم گرفتم آدرس وبلاگ رو عوض کنم چون حس کردم بازید اینجا زیاد شده {533 تا ؟ کام آن } و اینکه حس کردم افرادی اینجا رو پیدار کردند و از حالت خصوصی داره درمیاد.soآدرس رو عوض کردم .اینایی که یادمه رو بهشون آدرس میدم اینایی که یادم رفته لطفا بیان اینجا بگن که براشون بفرستم .bye for ever:)))) من یهو تصمیم گرفتم آدرس وبلاگ رو عوض کنم چون حس کردم بازید اینجا زیاد شده {533 تا ؟ کام آن } و اینکه حس کردم افرادی اینجا رو پیدار کردند و از حالت خصوصی داره درمیاد.
so
آدرس رو عوض کردم .اینایی که یادمه رو بهشون آدرس میدم اینایی که یادم رفته لطفا بیان اینجا بگن که براشون بفرستم .
bye for ever:))))
]]>